Alarmy, Domofony, Kamery Przemysłowe Automatyka Bram Wjazdowych i Garażowych, Ogrodzenia Kolektory Słoneczne, Klimatyzatory, Mechaniczna Wentylacja Instalacje Elektryczne, Centralne Odkurzacze
Szybki kontakt

telefon kontaktowy:

662 18 75 66

660 20 00 94
e-mail:

dominel@dominel.pl

WYSZUKAJ
Produkty

Satel CA6

cena: 239,85 pln

Centrala alarmowa CA 6 płyta główna

 • 8 wejść parametrycznych
 • 5 wyjść
 • 2 strefy
 • pamięć zdarzeń: nieulotna 255
 • 4 timery
 • dialer telefoniczny - przekaz informacji
 • zaawansowana analiza sygnału centrali telefonicznej
 • powiadamianie telefoniczne
 • możliwość dołączenia kilku manipulatorów
 • łącze RS-232 (TTL) - programowanie lokalne
 • zasilacz impulsowy
 • automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu

CA-6 to nowoczesna mikroprocesorowa centrala alarmowa, wyposażona w szereg rozwiązań elektronicznych i programowych, dzięki którym zapewnia bezpieczeństwo strzeżonym przez nią obiektom.

centralę najczęściej montuje się w  obudowie P7/20

 

 • 8 wejść
  - 6 wejść na płycie głównej
  - 2 wejścia w manipulatorze
  - obsługa konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i EOL/NC
  - 20 rodzajów reakcji
 • 5 wyjść
  - 3 wyjścia wysokoprądowe 2,2A
  - 2 wyjścia niskoprądowe OC (otwarty kolektor)
  - 40 funkcji
 • 2 strefy
 • sterowanie
  - manipulatory LED
  - telefoniczne - współpraca z modułem MST-1(wybrane funkcje)
 • pamięć zdarzeń
  - nieulotna
  - 255 zdarzeń
  - włączenia, wyłączenia, awarie, alarmy itp.
  - data i godzina wystąpienia
  - użyte funkcje
 • hasła
  - 1 hasło serwisowe
  - 1 hasło administratora
  - 12 haseł użytkowników
 • 4 timery
  - automatyczne uzbrajanie lub rozbrajanie stref i
  - nadzór pracy wartowników
 • dialer telefoniczny - przekaz informacji
  - monitoring - 2 numery stacji monitorujących
  - odpowiadanie na telefon i informowanie o stanie systemu
  - zdalne programowanie z komputera przez modem
 • zaawansowana analiza sygnału centrali telefonicznej
  - rozpoznawanie sygnałów telefonicznych zgodnych z normą TBR 21
  - inteligentne ponawianie próby transmisji danych
  - programowalny algorytm postępowania centrali
 • powiadamianie
  - 4 numery telefonów
  - 1 komunikat słowny w formie nagrania audio (syntezer mowy SM-2)
  - 2 komunikaty tekstowe do przesłania na pager
 • możliwość dołączenia kilku manipulatorów (nie zwiększa liczby wejść centrali)
 • łącze RS-232 (TTL) - programowanie lokalne
 • zasilacz impulsowy
  - wydajność 1,2A
  - zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  - układ ładowania i kontroli akumulatora
  - odłączanie akumulatora rozładowanego
 • automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu

 • atest TECHOM w klasie C nr 127/03
 • świadectwo homologacji Ministra Łączności nr 1401/2000 z dn. 2000-12-11
 • deklaracja zgodności CE

 

 
 Dane techniczne
\
Napięcie zasilania centrali
AC 230V(+10%; -15%)
Znamionowy prąd zasilania centrali
0,10A
Napięcie zasilania płyty głównej
AC 17...24V
Napięcie zasilania manipulatora
DC 11...14V
Nominalne napięcie zasilacza
DC 13,6...13,8V
Całkowita wydajność zasilacza
1,2A
Prąd ładowania akumulatora
350mA
Napięcie odcięcia akumulatora
9,5V+/-0,3V
Zasilanie rezerwowe (zalecane)
akumulator 12V/7Ah
Pobór prądu przez płytę główną
70mA
Pobór prądu przez manipulator min./max.
35mA/90mA
Obciążalność wyjść OUT1 do OUT3
2,2A
Obciążalność wyjść OUT4 i OUT5
50mA
Obciążalność wyjścia +KPD
1,5A
Wymiary obudowy
225x255x75 mm

 

 

Obsługa ze zdalnych manipulatorów wyposażonych w diody świecące LED. Zdalne sterowanie przy pomocy aparatu telefonicznego (wybrane funkcje) - współpraca z modułem MST-1. Możliwość podziału na dwie strefy: całkowicie odrębne systemy alarmowe lub strefy o wspólnych wejściach czy strefy wewnętrzne. 8 dowolnie programowanych wejść, każde może pełnić jedną z osiemnastu funkcji. Obsługa dowolnych czujników (NO, NC, z jednym albo dwoma rezystorami parametrycznymi). 5 wyjść o programowanym przeznaczeniu, każde może pełnić jedną z 39 funkcji. Wbudowany komunikator telefoniczny umożliwiający: - przekazywanie informacji do dwóch stacji monitorujących; - przekazanie informacji o alarmie poprzez systemy przywoławcze (pager); - poinformowanie o alarmie komunikatem słownym (za pomocą syntezera SM-2); - zdalną obsługę serwisową z komputera wyposażonego w modem. Inteligentna analiza sygnałów centrali telefonicznej, umożliwiająca przesłania komunikatu słownego o alarmie, po wykryciu odebrania telefonu. Sterowanie nadajnikiem monitoringu radiowego typu NR2-DSC (system NEMROD-format PC16OUT) firmy NOKTON. Obsługa systemu przez 13 użytkowników niezależnymi hasłami - hasła mogą sterować pierwszą, drugą lub obiema strefami, mieć różne uprawnienia, ich użycie jest odnotowane w pamięci zdarzeń. Możliwość sterowania zamkami, oświetleniem i innymi urządzeniami z manipulatora centrali. Możliwość wywołania alarmów NAPAD, POŻAR i POMOC z klawiatury. Różne warianty załączania czuwania (z automatyczną blokadą, z blokadą przy braku wyjścia z obiektu). Możliwość nadzoru pracy wartowników poprzez funkcję TIMER. Nieulotna pamięć 255 ostatnich zdarzeń gromadząca informacje o włączeniach, wyłączeniach, alarmach, awariach itp., z datą i czasem wystąpienia, z numerem użytkownika obsługującego centralę. Nieulotna pamięć wszystkich parametrów i ostatniego stanu centrali. Automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu alarmowego.

Centrala CA-6 plus posiada atest TECHOM w klasie C nr 131/01 Centrala posiada świadectwo homologacji Ministra Łączności
nr 1401/2000 z dn. 2000-12-11 Deklaracja zgodności centrali CA-6 plus z dyrektywami Unii Europejskiej: dyrektywa niskonapięciowa 73/23/EEC i 93/68/EEC
Deklaracja zgodności centrali CA-6 plus z dyrektywami Unii Europejskiej: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EEC