Alarmy, Domofony, Kamery Przemysłowe Automatyka Bram Wjazdowych i Garażowych, Ogrodzenia Kolektory Słoneczne, Klimatyzatory, Mechaniczna Wentylacja Instalacje Elektryczne, Centralne Odkurzacze
Szybki kontakt

telefon kontaktowy:

662 18 75 66

660 20 00 94
e-mail:

dominel@dominel.pl

WYSZUKAJ

Uwagi ogólne

Przed przystąpieniem do montażu magistrali ssącej oraz jednostki centralnej prosimy o zapoznanie się z instrukcją. Pozwoli to uniknąć błędów, które mogą zakłócić poprawne działanie całego systemu.

Montaż instalacji systemu centralnego odkurzania jest czynnością nie wymagającą specjalnych narzędzi lub umiejętności. Czynność jest całkiem prosta, jeśli użytkownik będzie przeprowadzał ją starannie i uważnie przestrzegał instrukcji.

 

 

 

 

 

Przed przystąpieniem do wykonania bruzd i wierceń w ścianie i stropie należy sprawdzić, czy wybrane miejsce jest odpowiednie i czy nie kryją się pod nim żadne przewody elektryczne lub rury.

Planowanie

Planowanie jest podstawą sukcesu montażu instalacji systemu centralnego odkurzania.

 

 

 

 

Należy określić, które miejsca do instalacji gniazd ssawnych będą najdogodniejsze dla użytkownika oraz pracującego systemu centralnego odkurzania.

Położenie jednostki centralnej

Jednostkę centralną można umieścić w garażu, suterenie, pomieszczeniu gospodarczym lub innym miejscu, które jest suche i dostatecznie oddalone od pomieszczeń mieszkalnych, by nie słyszeć dźwięku silnika elektrycznego.

Aby uniknąć przeciążeń obwodu, należy eksploatować urządzenie zgodnie z podanymi wskaźnikami. Urządzenie należy zamontować w miejscu umożliwiającym łatwe opróżnianie pojemnika na śmieci. Jednostka centralna musi "oddychać" - nie należy jej zamykać.

Jeśli jednostka centralna ma być umieszczona w pomieszczeniu sanitarnym lub gospodarczym, należy je wentylować. Służą do tego drzwiczki ze szczelinami wentylacyjnymi. W celu zmniejszenia hałasu należy użyć tłumik dźwięku.

Gdy długość rury pomiędzy jednostką centralną a gniazdem wylotowym jest większa niż 6 metrów, to dla zmniejszenia oporów liniowych należy zastosować rury o większej średnicy.

Planowanie rozmieszczenia gniazd ssących (ssawnych)

Odpowiednio rozmieszczone gniazda ssące gwarantują prawidłowe i wygodne użytkowanie centralnego odkurzacza przez wiele lat. Wąż sprzątający musi mieć możliwość dotarcia do każdego zakamarka domu, nie wyłączając zasłon i pomieszczeń sanitarnych. Idealne na umieszczenie gniazd ssących są miejsca centralne, takie jak korytarze czy dolne części klatek schodowych. Należy unikać miejsc za drzwiami lub tych, gdzie w przyszłości mogą stać meble. Przy planowaniu położenia gniazd należy przyjąć, że standardowy wąż ma długość 9 m (można przyjąć inne długości: 7.5 m, 10.5 m, 12 m).

Planowanie przebiegu instalacji ssącej

W budowanych obiektach rury instalacji ssącej biegnące pionowo montuje się w ścianach w kanałach instalacyjnych lub w przygotowanych bruzdach o wym. 60 x 60 mm.

Rury biegnące poziomo możemy prowadzić w podłodze pod wylewką (rys. 3) lub wykorzystując przestrzeń w stropach, w piwnicy podwieszając je do stropu przy pomocy uchwytów do rur (rys. 4), a na poddaszu mocując do belek stropowych (rys. 5).

 

 

 

 

Do wykonania odgałęzień stosujemy tylko: trójniki 90° łagodne, trójniki 45°, trójniki 2 x 45°, trójniki 2 x 90°. (rys. 6, 7, 11)

 

 

 

 

Rury należy prowadzić wzdłuż linii prostych przy minimalnej liczbie załamań.

Gdy zaistnieje konieczność zmiany kierunku przebiegu rur stosuje się tylko łuki 90°, kolanka 45° oraz kolanka 30°.

 

 

 

 

Kolanka 90° krótkie (rys. 8), kolanka 90° podejściowe (rys. 9) i trójniki 90° ostre (rys. 10) stosuje się tylko do podłączenia rurociągu z płytką montażową gniazda ssawnego.

Aby uniknąć spadków grawitacyjnych, utrudniających pracę, ponieważ pod wpływem siły grawitacji gromadzący się w odgałęzieniach brud może wysypywać się na zewnątrz po otwarciu gniazda ssawnego, należy podłączenie do rurociągu wykonać poziomo lub zastosować syfon. (rys. 12, 13).

 

 

 

 

Spadki grawitacyjne oraz nieprawidłowy montaż trójników uniemożliwiający prawidłowy kierunek przepływu powietrza to najczęstsze błędy przy wykonaniu instalacji.

 

 

 

 

Przykłady prawidłowego montażu trójników (rys. 14, 15)

Docinanie i klejenie rur oraz kształtek PVC

  • Przy docinaniu rur należy pamiętać, że rura wchodzi na około 1,5 cm w kształtkę. Po każdym docięciu rury, należy dopasować ją do kształtki "na sucho" i sprawdzić jej ułożenie w instalacji.
  • Rury należy obcinać w płaszczyźnie prostopadłej do osi. W tym celu można używać skrzynki uciosowej (rys. 16).
  • Krawędzie uciętej rury należy wygładzić przy pomocy noża lub gruboziarnistego papieru ściernego (rys. 17) .
  • Klej należy nanosić na rurę (nie na kształtkę), pokrywając całą powierzchnię rury.
  • Rurę należy wsuwać w kształtkę ruchem posuwistoobrotowym na całą głębokość kształtki.

 

 

 

Wklejanie płytki montażowej

Płytkę montażową wkleja się po wykonaniu podejścia do niej. Płytka powinna być tak wklejona aby licowała się z murem, a jej górna płaszczyzna była pozioma (wpływa to na prawidłowe zainstalowanie gniazda ssącego w obu płaszczyznach).

Po wklejeniu płytki przykręca się ją do muru na kołki rozporowe - 6 mm.

Prowadzenie instalacji elektrycznej 24V do sterowania jednostką centralną

Uruchomienie odkurzacza następuje automatycznie po zamknięciu obwodu sterującego doprowadzonego do styku gniazd ssących. Zamknięcie obwodu następuje bezpośrednio po włożeniu węża do gniazda (wąż standardowy) lub, w przypadku zastosowania węża w wersji lux, po włożeniu go do gniazda i przestawieniu przełącznika znajdującego się w rączce węża. W instalacji sterującej używa się przewodu dwużyłowego o małym przekroju, np. SNYP - 0,75 mm2.

Przewód można prowadzić na dwa sposoby:

  • od każdego gniazda do jednostki centralnej osobnymi przewodami (rys. 19)
  • od gniazda do gniazda, łącząc przewody równolegle (rys. 18).

W przypadku silnie rozgałęzionych instalacji przewody z poszczególnych gałązek łączy się przy jednostce centralnej.

W miejscu podłączenia gniazd należy pozostawić ok. 20 cm luzu pozwalającego na swobodne przykręcenie przewodu do styków gniazda (rys. 20).

 

 

 

 

 

 

Podczas wykonywania instalacji nie ma potrzeby montażu gniazd ssących, które będą potrzebne dopiero podczas instalacji jednostki centralnej. W miejscach tych należy zamontować tzw. przykrywki do tynkowania. Zabezpieczają one nieczynną instalację przed zapchaniem materiałami budowlanymi. Pozwalają bezpiecznie otynkować ścianę w okolicy gniazd bez obawy o ich zniszczenie. Podczas montażu jednostki centralnej, należy usunąć przykrywki do tynkowania, a w ich miejsce zamontować właściwe gniazda.

Montaż gniazd ssących rozpoczyna się od połączenia przewodów niskiego napięcia. W tym celu należy:

  • rozdzielić żyły przewodu elektrycznego i ściągnąć izolację na długości ok. 1 cm,
  • skręcić ze sobą parami odizolowane odcinki przewodu elektrycznego,
  • poluzować wkręty gniazda ssącego, wsunąć pod nie skręcone odizolowane odcinki przewodu elektrycznego i mocno dokręcić.

 

 

 

 

Uwaga: nie należy całkowicie wykręcać wkrętów. Grozi to wyskoczeniem sprężynki dociskającej styk kontaktowy (rys. 21). Samo gniazdo wciskamy do płytki montażowej nie używając kleju, gdyż uszczelka na płytce montażowej zapewni dostateczną szczelność. Przy montażu gniazd ssących należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby śruby mocujące gniazdo nie były nadmiernie dokręcone. Jeżeli w czasie pracy systemu słyszalna jest nieszczelność gniazda oznacza to, że śruby mocujące należy poluzować.