Alarmy, Domofony, Kamery Przemysłowe Automatyka Bram Wjazdowych i Garażowych, Ogrodzenia Kolektory Słoneczne, Klimatyzatory, Mechaniczna Wentylacja Instalacje Elektryczne, Centralne Odkurzacze
Szybki kontakt

telefon kontaktowy:

662 18 75 66

660 20 00 94
e-mail:

dominel@dominel.pl

WYSZUKAJ

Instalacja elektryczna - świeci i grzeje.

Zobacz nasz cennik instalacji elektrycznych

Instalacji elektrycznej - tak jak prądu - nie widać. Widać tylko skutki ich istnienia w postaci świecącego się światła i działających urządzeń elektrycznych.

Sposób zaprojektowania i wykonania instalacji zależy od charakteru wnętrz oraz wykończenia ścian. W pomieszczeniach mieszkalnych ściany zwykle pokrywa się warstwą tynku. W piwnicy, składzie opału lub w garażu mogą być nieotynkowane. Często są to pomieszczenia wilgotne i gorzej ogrzewane niż część mieszkalna budynku. W pokojach, korytarzach oraz innych suchych i ogrzewanych wnętrzach, a także w pomieszczeniach przejściowo wilgotnych ( na przykład w łazienkach), instalację układa się pod tynkiem lub w tynku, stosując odpowiednio przewody jednożyłowe w rurkach lub płaskie wtynkowe kabelki. W pomieszczeniach wilgotynych oraz takich, których ściany są nieotynkowane, układa się ją na wierzchu ściany, stosując wielożyłowe kabelki lub rurki z wciągniętymi do nich pojedynczymi przewodami. W zależności od sposobu prowadzenia instalacji oraz charakteru pomieszczenia stosuje się osprzęt podtynkowy lub natynkowy szczelny. Obwody instalacyjne należy układać w liniach prostych wzdłuż krawędzi ścian, co umożliwi łatwe odtworzenie ich przebiegu na podstawie rozmieszczenia puszek i osprzętu i uchroni przed przypadkowym uszkodzeniem.

Instalacja składa się  z obwodów. Im jest ich więcej tym lepiej, ponieważ uszkodzenie jednego obwodu nie powoduje wtedy wyłączenia innych urządzeń. Obwody jednofazowe ( na napięcie 230V) wykonuje się jako trzyżyłowe, a obwody trójfazowe (230/400V) - jako pięciożyłowe. W domu mieszkalnym osobne obwody powinny zasilać stałe oprawy sufitowe i naścienne, osobne- gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia. Ponadto należy wydzielić niezależne obwody do zasilania: komputera, drukarki ( osobny obwód zapewni większe bezpieczeństwo ich pracy i może być wyposażony w ochronęprzed prezpięciami), gniazdwtyczkowych w kuchnido przyłączenia drobnego sprzętu AGD ( miksera, tostera, robota kuchennego), pralki, suszarki, kuchni indukcyjnej ( obwód trójfazowy zakończony puszką), zmywarki, chłodziarkozamrażarki, napędu silnikowegobramy wjazdowej (obwód wykonany kablem ziemnym), lamp oświetlających podjazd do garażu, ścieżkę, ogród ( także kable ziemne), ogrzewacz do wody, pompy, fontanny ( kabel ziemny), układ automatyki kotła centralnego ogrzewania itp. Każdy z wymienionych obwodów musi mieć odrębny wyłącznik nadmiarowoprądowy, a grupa kilku obwodów wyłącznik różnicoprądowy. Obciążenie obwodu jednofazowego nie powinno przekraczać 2kW, a trójfazowego 6kW. Wtedy można je zrobić z przewodów o przekrojach dostosowanych do warunków, jakie występują w budownictwie jednorodzinnym. W pierwszej grupie są przewody jednożyłowe z żyłami jedno- lub wielo- drutowymi ( giętkie) oraz wielożyłowe przewody kabelkowe. Jednożyłowe prowadzi się zawsze w rurkach instalacyjnych. Drugą grupę tworzą przewody wielożyłowe giętkie z żyłami wielodrutowymi ( zawsze miedzianymi) do odbiorników ruchomych, przedłuaczy itp. Producenci krajowi i zagraniczni stosują różne oznaczenia. Dlatego kupując przewód lub kabel, należy starannie sprawdzić przekrój żył, napięcie izolacji i przeznaczenie oraz kolorystykę izolacji poszczególnych żył, zwłaszcza żyły oczhronnej PE ( zielono-żółta) i neutralnej N ( niebieska).

Przewody jednożyłowe mają żyłę miedzianą i izolację z tworzywa sztucznego. Są przeznaczone do układania w rurkach. Nie wolno ich układać luzem, ponieważ nie mają powłok ochronnych ( inaczej niż kabelkowe przewody wielożyłowe). W instalacjach podtynkowych stosuje sie także płaskie przewody wtynkowe, a w ziemi układa kable, które oprócz izolacji żył mają zewnętrzny płaszcz ochronny. Przewody i kable do instalacji specjalistycznych ( także telewizyjne) są zazwyczaj wieloprzewodowe, a często także ekranowe. Inne przewody są przeznaczone do układania na stałe, inne do zasilania odbiorników ruchomych.