Alarmy, Domofony, Kamery Przemysłowe Automatyka Bram Wjazdowych i Garażowych, Ogrodzenia Kolektory Słoneczne, Klimatyzatory, Mechaniczna Wentylacja Instalacje Elektryczne, Centralne Odkurzacze
Szybki kontakt

telefon kontaktowy:

662 18 75 66

660 20 00 94
e-mail:

dominel@dominel.pl

WYSZUKAJ
Produkty

Satel CA10

cena: 360,39 pln

Centrala alarmowa CA 10 płyta główna

 • 16 wejść
 • 6 wyjść 
 • 4 strefy
 • pamięć zdarzeń: nieulotna (255)
 • dialer telefoniczny
 • powiadamianie telefoniczne
 • zaawansowana analiza sygnału centrali telefonicznej 
 • łącze RS-232 
 • zasilacz impulsowy
 • wydruk zdarzeń
 • automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu

Centrala CA-10 oferuje szeroką gamę funkcji, co w połączeniu z estetycznymi manipulatorami czyni z niej atrakcyjny produkt do zabezpieczenia średniej wielkości obiektów.

centralę najczęściej montuje się w  obudowie P17/40

 

Centrala alarmowa CA-10
 • 16 wejść
  - 8 wejść na płycie głównej
  - 2 w każdym manipulatorze
  - rozbudowa przez kolejne manipulatory lub ekspander
  - obsługa konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC
  - 21 rodzajów reakcji
  - wykrywanie awarii czujki
  - wykrywanie zamaskowania czujki
 • 6 wyjść
  - 4 wyjścia wysokoprądowe 2,2A
  - 2 wyjścia niskoprądowe OC (otwarty kolektor)
  - programowalne
  - 41 funkcji
 • 4 strefy
 • sterowanie
  - manipulator LCDi LED
  - telefoniczne z wykorzystaniem MST-1
 • programowanie
  - z manipulatorów LCDi LED
  - lokalnie z użyciem komputera przez łącze RS-232
  - zdalnie poprzez wbudowany modem 300bps
 • pamięć zdarzeń
  - nieulotna
  - 255 zdarzeń
  - włączenia, wyłączenia, awarie, alarmy itp.
  - użyte funkcje
  - data i godzina wystąpienia
 • hasła
  - 1 hasło serwisowe
  - 1 hasło administratora
  - do 13 haseł użytkownika w każdej strefie
  - do 32 haseł użytkownika w systemie
 • 4 timery
  - automatyczne uzbrajanie lub rozbrajanie stref itp.
  - nadzór pracy wartowników
 • dialer telefoniczny
  - monitoring - 2 numery stacji monitorujących
  - odpowiadanie na telefon i informowanie o stanie systemu
  - powiadamianie
  - zdalne programowanie z komputera przez modem
 • powiadamianie
  - 8 numerów telefonów (syntezer mowy SM-2)
  - 1 komunikat w formie nagrania audio
  - 4 komunikaty tekstowe do przesłania na pager
 • zaawansowana analiza sygnału centrali telefonicznej
  - rozpoznawanie sygnałów telefonicznych zgodnych z normą TBR 21
  - inteligentne ponawianie próby transmisji danych
  - programowalny algorytm postępowania centrali
 • łącze RS-232
  - programowanie lokalne
  - dołączenie drukarki z portem szeregowym
 • zasilacz impulsowy
  - wydajność 2,2A
  - zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  - układ ładowania i kontroli akumulatora
  - odłączanie akumulatora rozładowanego
 • wydruk
  - bieżący wydruk pamięci zdarzeń
  - funkcje wydruku wybranych zdarzeń
 • automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu

 • atest TECHOM w klasie C nr 134/04
 • Świadectwo homologacji Ministra Łączności nr 1402/2000 z dn. 2000-12-11
 • deklaracja zgodności CE

 

 
 

 

Obsługa centrali z ze zdalnych manipulatorów wyposażonych w tekstowy wyświetlacz LCD lub z manipulatorów z diodami LED. Możliwość podłączenia czterech niezależnych manipulatorów, możliwość podziału na cztery strefy: całkowicie odrębne systemy alarmowe lub strefy o wspólnych wejściach czy strefy wewnętrzne. 10 do 16 dowolnie programowalnych wejść (8 wejść na płycie głównej, 2 w każdym manipulatorze, rozbudowa przez wejścia kolejnych manipulatorów lub ekspander), każde może pełnić jedną z 18 funkcji. Obsługa dowolnych czujników w konfiguracji NO, NC, EOL oraz dwuparametrycznych z indywidualnym sabotażem wejścia. 6 wyjść o programowalnym przeznaczeniu, każde może pełnić jedną z 40 funkcji. Wbudowany komunikator telefoniczny umożliwiający: - przekazywanie informacji do dwóch stacji monitorujących; - przekazanie informacji o alarmie poprzez systemy przywoławcze (pager); - poinformowanie o alarmie komunikatem słownym (za pomocą syntezera SM-2); - odpowiadanie na telefon i informowanie o stanie systemu; - zdalną obsługę serwisową z komputera wyposażonego w modem. Wbudowane łącze RS-232 umożliwia podłączenie drukarki (wydruk pamięci zdarzeń lub wydruk bieżący) oraz programowanie centrali z komputera. Sterowanie nadajnikiem monitoringu radiowego typu NR2-DSC (system NEMROD-format PC16OUT) firmy NOKTON. Inteligentna analiza sygnałów centrali telefonicznej, umożliwiająca przesłania komunikatu słownego o alarmie, po wykryciu odebrania telefonu. Wewnętrzny zegar umożliwiający między innymi automatyczne uzbrajanie lub rozbrajanie stref za pomocą funkcji TIMER. Obsługa systemu niezależnymi hasłami przez 32 użytkowników (do 13 w każdej strefie) - hasła mogą mieć różne uprawnienia, ich użycie jest odnotowane w pamięci zdarzeń. Nieulotna pamięć 255 ostatnich zdarzeń gromadząca informacje o włączeniach, wyłączeniach, alarmach, awariach itp., z datą i czasem wystąpienia, z numerem użytkownika obsługującego centralę. Możliwość nadzoru pracy wartowników poprzez funkcję TIMER. Automatyczna kontrola poprawności pracy systemu centrali, w tym wykrywanie uszkodzenia lub zasłonięcia czujnika.

Centrala CA-10 plus posiada atest TECHOM w klasie C nr 185/02
Centrala posiada świadectwo homologacji Ministra Łączności nr 1402/2000 z dn. 2000-12-11
Deklaracja zgodności centrali CA-10 plus z dyrektywami Unii Europejskiej: dyrektywa niskonapięciowa 73/23/EEC i 93/68/EEC
Deklaracja zgodności centrali CA-10 plus z dyrektywami Unii Europejskiej: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EEC