Alarmy, Domofony, Kamery Przemysłowe Automatyka Bram Wjazdowych i Garażowych, Ogrodzenia Kolektory Słoneczne, Klimatyzatory, Mechaniczna Wentylacja Instalacje Elektryczne, Centralne Odkurzacze
Szybki kontakt

telefon kontaktowy:

662 18 75 66

660 20 00 94
e-mail:

dominel@dominel.pl

WYSZUKAJ
Produkty

Satel Integra 24

cena: 334,56 pln
Płyta główna centrali INTEGRA 24
 • 4 wejścia
 • 4 wyjścia programowalne (2 wysokoprądowe i 2 niskoprądowe)
 • 3 wyjścia zasilające (bezpieczniki polimerowe)
 • szyna manipulatorów umożliwiająca podłączenie do 4 manipulatorów
 • magistrala ekspanderów umożliwiająca podłączenie do 32 modułów
 • 1 partycja
 • 4 strefy
 • 16 timerów systemowych
 • 4 numery telefonów do powiadamiania
 • gniazdo do podłączenia syntezera mowy
 • 16 komunikatów głosowych

centralę najczęściej montuje się w  obudowie P17/40

Projektując centrale alarmowe z serii INTEGRA skorzystano z najlepszych rozwiązań znanych z wcześniejszych produktów firmy SATEL.
W efekcie powstała rodzina central umożliwiających tworzenie systemów alarmowych o rozbudowanych możliwościach funkcjonalnych, optymalnie dopasowanych do wielkości chronionego obiektu

Właściwości systemu:
 • od 4 do 128 wejść
  - wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC
  - szeroki wybór typów reakcji
  - kontrola obecności i poprawności działania czujek
 • od 4 do 128 wyjść
 • od 4 do 32 stref
  - strefy mogą być sterowane przez użytkowników, timery, wejścia
    sterujące lub ich stan może zależeć od stanu innych stref
  - możliwość grupowania stref i utworzenia do 8 partycji
  - czasowa blokada strefy
 • współpraca z wieloma dodatkowymi modułami, wspólnymi z centralą CA-64
 • sterowanie systemem
  - manipulator LCD
  - komputer użytkownika (przez port RS-232, linię telefoniczną lub sieć
     komputerową)
  - klawiatura strefowa
 • program centrali
  - oprogramowanie zapisane w pamięci typu FLASH
  - aktualizacja oprogramowania bez konieczności demontażu centrali
 • programowanie ustawień centrali
  - lokalnie przy pomocy manipulatora LCD
  - lokalnie przy pomocy komputera podłączonego do portu RS-232
  - zdalnie przy pomocy komputera łączącego się z centralą za pomocą
     modemu
  - pamięć FLASH zachowująca ustawienia centrali nawet po odłączeniu
     zasilania
 • hasła
  - od 16 do 240 haseł użytkowników
  - do 8 haseł administratora (1 hasło dla każdej partycji)
  - 1 hasło serwisowe
  - kilkanaście typów haseł użytkownika z możliwością definiowania
    dodatkowych uprawnień określających zakres dostępu do systemu
  - menu funkcji w manipulatorze zależne od typu hasła i uprawnień
     użytkownika
  - określanie dostępu do klawiatur, zamków szyfrowych i czytników kart
     zbliżeniowych
  - okresowa zmiana haseł przy pomocy prefiksów, zapewniających lepszą
     ochronę przed nieuprawnionym dostępem do obiektu
  - definiowanie stref chronionych dwoma hasłami
 • edycja nazw: użytkowników, stref, wejść, wyjść i modułów, co ułatwia sterowanie systemem i jego nadzór
 • timery
  - od 16 do 64 timerów systemowych definiowanych przez serwis
  - timery strefowe definiowane przez użytkowników
 • pamięć zdarzeń
  - możliwość zapamiętania od 899 do 22527 zdarzeń
  - rejestrowanie zdarzeń: załączenie/wyłączenie czuwania, alarmy,
    kasowanie alarmów, blokowanie/odblokowywanie wejść, awarie,
    korzystanie z funkcji użytkownika, uruchomienie trybu serwisowego itp.
  - rejestrowanie zdarzeń związanych z kontrolą dostępu
  - data i czas wystąpienia zdarzenia
 • rozbudowana funkcja wydruku zdarzeń
  - możliwość selekcji zdarzeń
  - nazwy wejść, modułów i użytkowników takie, jakie zdefiniowano w
    systemie
 • kontrola dostępu
  - kontrola stanu drzwi i sterowanie ryglami przy pomocy klawiatur
    strefowych, zamków szyfrowych, czytników kart zbliżeniowych i pastylek
    DALLAS
  - kontrola stanu drzwi nie wpływa na liczbę dostępnych wejść dozorowych
     centrali
  - sterowanie zamkiem elektromagnetycznym nie zmniejsza ilości dostępnych
     wyjść centrali
 • monitoring telefoniczny
  - 4 numery stacji monitorujących (2+2 numery rezerwowe)
  - 9 identyfikatorów
  - formaty transmisji: podstawowe 4/2, Contact ID lub TELIM
 • powiadamianie
  - od 4 do 16 numerów telefonów
  - od 16 do 32 komunikatów głosowych
  - od 16 do 64 komunikatów tekstowych
  - potwierdzenie odbioru komunikatu hasłem z klawiatury telefonu (DTMF)
 • odpowiadanie na telefon
  - rejestrowane w pamięci zdarzeń
  - sprawdzenie stanu stref centrali
  - sterowanie odpowiednio zaprogramowanymi wyjściami
 • zaawansowana analiza sygnału centrali telefonicznej
  - rozpoznawanie sygnałów telefonicznych zgodnych z normą TBR 21
  - inteligentne ponawianie próby transmisji danych
  - programowalny algorytm postępowania centrali
 • modem wewnętrzny 300bps
 • obsługa szybkich modemów zewnętrznych
  - sprawna wymiana informacji z komputerem
  - komfortowa obsługa - programowanie przy pomocy GUARDX
  /DLOADX - obsługa modemów analogowych, ISDN i GSM
 • magistrale komunikacyjne - możliwość rozbudowy systemu
 • niestandardowe funkcje sterowania za pomocą operacji logicznych na wyjściach
 • automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu
 • podtrzymywany bateryjnie zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem
 • sygnalizacja optyczna stanu wyjść, układu ładowania akumulatora i dialera telefonicznego
 • zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść, wyjść i magistral
  komunikacyjnych