Alarmy, Domofony, Kamery Przemysłowe Automatyka Bram Wjazdowych i Garażowych, Ogrodzenia Kolektory Słoneczne, Klimatyzatory, Mechaniczna Wentylacja Instalacje Elektryczne, Centralne Odkurzacze
Szybki kontakt

telefon kontaktowy:

662 18 75 66

660 20 00 94
e-mail:

dominel@dominel.pl

WYSZUKAJ
Produkty

Satel INTEGRA 128 WRL

cena: 1 420,65 pln

Płyta główna centrali INTEGRA 128 WRL 

 • 8 wejść
 • 16 wyjść programowalnych (4 wysokoprądowe i 12 niskoprądowych)
 • wbudowana obsługa dwukierunkowych urządzeń bezprzewodowych 868 MHz
 • 2 wyjścia zasilające (zabezpieczenie elektroniczne)
 • szyna manipulatorów umożliwiająca podłączenie do 8 manipulatorów
 • 2 magistrale ekspanderów umożliwiająca podłączenie do 64 modułów
 • 8 partycji
 • 32 strefy
 • 64 timery systemowe
 • komunikator z funkcją monitoringu GSM/GPRS 900/1800/1900
 • 2 gniazda do podłączenia syntezerów mowy
 • 32 komunikaty głosowe
 • 64 komunikaty na pager
 • 240 hasła użytkowników
 • pamięć 22527 zdarzeń

 

 • zasilacz impulsowy
  - wydajność: 3A
  - zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  - układ ładowania i kontroli akumulatora
  - odłączanie rozładowanego akumulatora

 • centralę najczęściej montuje się w w obudowie P17/50 lub opu3 Satel

 • od 4 do 128 wejść
  - wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC
  - szeroki wybór typów reakcji
  - kontrola obecności i poprawności działania czujek
 • od 4 do 128 wyjść
 • wbudowana obsługa dwukierunkowych urządzeń bezprzewodowych 868 MHz
 • od 4 do 32 stref
  - strefy mogą być sterowane przez użytkowników, timery, wejścia
  sterujące lub ich stan może zależeć od stanu innych stref
  - możliwość grupowania stref i utworzenia do 8 partycji
  - czasowa blokada strefy
 • współpraca z wieloma dodatkowymi modułami, wspólnymi z centralą CA-64
 • sterowanie systemem
  - manipulator LCD
  - komputer użytkownika (przez port RS-232, linię telefoniczną lub sieć
  komputerową)
  - klawiatura strefowa
  - wiadomości SMS 
 • program centrali
  - oprogramowanie zapisane w pamięci typu FLASH
  - aktualizacja oprogramowania bez konieczności demontażu centrali
 • programowanie ustawień centrali
  - lokalnie przy pomocy manipulatora LCD
  - lokalnie przy pomocy komputera podłączonego do portu RS-232
  - zdalnie przy pomocy komputera łączącego się z centralą za pomocą
  modemu
  - pamięć FLASH zachowująca ustawienia centrali nawet po odłączeniu
  zasilania
 • hasła
  - od 16 do 240 haseł użytkowników
  - do 8 haseł administratora (1 hasło dla każdej partycji)
  - 1 hasło serwisowe
  - kilkanaście typów haseł użytkownika z możliwością definiowania
  dodatkowych uprawnień określających zakres dostępu do systemu
  - menu funkcji w manipulatorze zależne od typu hasła i uprawnień
  użytkownika
  - określanie dostępu do klawiatur, zamków szyfrowych i czytników kart
  zbliżeniowych
  - okresowa zmiana haseł przy pomocy prefiksów, zapewniających lepszą
  ochronę przed nieuprawnionym dostępem do obiektu
  - definiowanie stref chronionych dwoma hasłami
 • edycja nazw: użytkowników, stref, wejść, wyjść i modułów, co ułatwia sterowanie systemem i jego nadzór
 • timery
  - od 16 do 64 timerów systemowych definiowanych przez serwis
  - timery strefowe definiowane przez użytkowników
 • pamięć zdarzeń
  - możliwość zapamiętania od 899 do 22527 zdarzeń
  - rejestrowanie zdarzeń: załączenie/wyłączenie czuwania, alarmy,
  kasowanie alarmów, blokowanie/odblokowywanie wejść, awarie,
  korzystanie z funkcji użytkownika, uruchomienie trybu serwisowego itp.
  - rejestrowanie zdarzeń związanych z kontrolą dostępu
  - data i czas wystąpienia zdarzenia
 • rozbudowana funkcja wydruku zdarzeń
  - możliwość selekcji zdarzeń
  - nazwy wejść, modułów i użytkowników takie, jakie zdefiniowano w
  systemie
 • kontrola dostępu
  - kontrola stanu drzwi i sterowanie ryglami przy pomocy klawiatur
  strefowych, zamków szyfrowych, czytników kart zbliżeniowych i pastylek
  DALLAS
  - kontrola stanu drzwi nie wpływa na liczbę dostępnych wejść dozorowych
  centrali
  - sterowanie zamkiem elektromagnetycznym nie zmniejsza ilości dostępnych
  wyjść centrali
 • monitoring telefoniczny
  - 4 numery stacji monitorujących (2+2 numery rezerwowe)
  - 9 identyfikatorów
  - formaty transmisji: podstawowe 4/2, Contact ID lub TELIM
 • powiadamianie
  - od 4 do 16 numerów telefonów
  - od 16 do 32 komunikatów głosowych
  - od 16 do 64 komunikatów tekstowych
  - potwierdzenie odbioru komunikatu hasłem z klawiatury telefonu (DTMF)
 • odpowiadanie na telefon
  - rejestrowane w pamięci zdarzeń
  - sprawdzenie stanu stref centrali
  - sterowanie odpowiednio zaprogramowanymi wyjściami
 • modem wewnętrzny 300bps
 • obsługa szybkich modemów zewnętrznych
  - sprawna wymiana informacji z komputerem
  - komfortowa obsługa - programowanie przy pomocy GUARDX/DLOADX

  - obsługa modemów analogowych, ISDN i GSM
 • magistrale komunikacyjne - możliwość rozbudowy systemu
 • niestandardowe funkcje sterowania za pomocą operacji logicznych na wyjściach
 • automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu
 • podtrzymywany bateryjnie zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem
 • sygnalizacja optyczna stanu wyjść, układu ładowania akumulatora i dialera telefonicznego
 • zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść, wyjść i magistral
  komunikacyjnych